Dňa 25.6.2024 pripravil kolektív MAS pre svojich členov školiaci deň, ktorý skĺbili aj s príjemným spoznávaním svojho okolia.

„Nie len“ školiaci deň v MAS Bebrava

MAS Bebrava

„Nie len“ školiaci deň v MAS Bebrava

Dňa 25.6.2024 pripravil kolektív MAS pre svojich členov školiaci deň, ktorý skĺbili aj s príjemným spoznávaním svojho okolia.
Školiaci deň sa odohrával prevažne na území svojho člena – v obci Pravotice a to na PD Brezina, kde členov čakala nie len prehliadka družstva, ale aj školiace aktivity a spoločný obed. Členovia si najskôr rozšírili vedomosti a zručnosti pri vykonávaní stratégie CLLD v rámci PRV v podopatreniach 7.2, 7.4 a 7.5. Ďalej ich čakalo školenie v oblasti GDPR, ochrany oznamovateľov, či zelenej a modrej infraštruktúry.
Po výdatnom obede, program dňa spestrili remeselníci z územia MAS, a to konkrétne včelár so svojou zaujímavou prednáškou a rekvizitami, rovnako aj keramikárka so svojimi originálnymi výrobkami. Následne sa členovia MAS presunuli do obce Vysočany. Prehliadka rekonštruovaného kaštieľa, prechádzka miestnymi vinicami a ochutnávka regionálnych produktov bola príjemná bodka spoločného školiaceho dňa.

Copyright © 2020 MAS Bebrava | Powered by MAS Bebrava