MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Pre viac informácií o Výzve MAS_095/4.1/1 nájdete TU alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.

MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

VÝZVA Č. MAS_095/4.1/1

MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Pre viac informácií o Výzve MAS_095/4.1/1 nájdete TU alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.