Klub slovenských turistov Bánovce nad Bebravou a MsKS Bánovce nad Bebravou organizujú 22. ročník HORY, CESTY, ĽUDIA 2024

MAS Bebrava

HORY, CESTY, ĽUDIA 2024

Klub slovenských turistov Bánovce nad Bebravou a MsKS Bánovce nad Bebravou
organizujú 22. ročník HORY, CESTY, ĽUDIA 2024 – 2. marca 2024 od 10.00 hod
v MsKS – ul. Janka Matušku (bývalý ZK ROH na Severe), Bánovce nad Bebravou.