MAS Bebrava informuje o aktualizácií č.2 výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku Výzva IROP-CLLD-V904-512-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Bebrava) pre aktivitu C1 Komunitné a sociálne služby z dôvodu aktualizácie Implementačného modelu CLLD verzia 2.0. 

Dátum účinnosti aktualizácie: 06.02.2023

MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

Aktualizácia č. 2 Výzvy IROP-CLLD-V904-512-001

MAS Bebrava informuje o aktualizácií č.2 výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku Výzva IROP-CLLD-V904-512-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Bebrava) pre aktivitu C1 Komunitné a sociálne služby z dôvodu aktualizácie Implementačného modelu CLLD verzia 2.0. 

Dátum účinnosti aktualizácie: 06.01.2023

Výzva IROP-CLLD-V904-512-001

Pre viac informácií o aktualizácií Výzvy v sekcií Výzvy-IROP alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 484 552.