NÁRODNÁ SIEŤ ROZVOJA VIDIEKA SR vyhlásila 14. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS 2024

MAS Bebrava

NÁRODNÁ SIEŤ ROZVOJA VIDIEKA SR vyhlásila 14. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS 2024

 

Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho územia, inšpiratívnych ľudí a ich život na vidieku, ľudové zvyky a tradície, ako i miestne pozoruhodnosti prostredníctvom miestnej akčnej skupiny vo vašom území.

Súťažné kategórie: 

1. Naša príroda
2. Naši ľudia
3. Naše tradície
4. Naša budúcnosť
5. Naše „naj“
6. Život v našej MAS
7. Naše kroje

Vaše zábery posielajte do 10.06.2024 na: 
info@masbebrava.sk