MAS Bebrava sa vďaka klastrovej organizácii REPRIK mala možnosť reprezentovať na medzinárodnej konferencii pre klastrové organizácie v Prahe.

MAS Bebrava

MAS Bebrava sa vďaka klastrovej organizácii REPRIK mala možnosť reprezentovať na medzinárodnej konferencii pre klastrové organizácie v Prahe.