Nadácia ZSE vyhlasuje grantový program Výnimočné školy.

Od svojho vzniku sa Nadácia ZSE snaží prispievať k zlepšovaniu procesu vzdelávania na Slovensku a v tomto zámere chceme pokračovať. Podporujeme učiteľky a učiteľov, ktorí sa chcú vo svojom povolaní rozvíjať a aktívne prispieť k zmene vyučovania. Pedagógov, ktorí sa stávajú inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov. Spolu v tomto školskom roku podporíme vzdelávacie projekty sumou 125 000 eur.

V štvrtom ročníku grantového programu Výnimočné školy podporíme učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí chcú vo svojom povolaní rásť, získavať nové zručnosti a vedomosti a tie následne aplikovať na vyučovacích hodinách. Hľadáme pedagógov, ktorí sa neboja so žiakmi diskutovať a sprevádzať ich na cestách rozvoja v samostatné osobnosti. Pri príležitosti 100. výročia skupiny ZSE sme sa rozhodli navýšiť celkovú sumu a v programe prerozdelíme až 100 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 eur.

Ciele programu

  • zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
  • podpora aktívnych učiteliek a učiteľov s inovatívnym prístupom a odvahou profesne aj osobnostne rásť
  • pozitívna komunikácia a posilnenie povolania učiteľa

Finančné prostriedky z programu môžu byť použité na vzdelávanie a mentoring pre pedagógov, aplikovateľné v rámci realizácie projektu na vyučovaní, ako aj na učebné pomôcky, školské a technické vybavenie potrebné v rámci projektových aktivít. Vítame projekty s aktívnym zapojením žiakov a študentov, podporujúce spoluprácu, inklúziu, aj projekty zamerané na výchovu k občianstvu, mediálnu gramotnosť a rozvoj kritického myslenia.

Viac informácií nájdete TU.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Nadácia ZSE vyhlasuje grantový program Výnimočné školy.

Od svojho vzniku sa Nadácia ZSE snaží prispievať k zlepšovaniu procesu vzdelávania na Slovensku a v tomto zámere chceme pokračovať. Podporujeme učiteľky a učiteľov, ktorí sa chcú vo svojom povolaní rozvíjať a aktívne prispieť k zmene vyučovania. Pedagógov, ktorí sa stávajú inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov. Spolu v tomto školskom roku podporíme vzdelávacie projekty sumou 125 000 eur.

V štvrtom ročníku grantového programu Výnimočné školy podporíme učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí chcú vo svojom povolaní rásť, získavať nové zručnosti a vedomosti a tie následne aplikovať na vyučovacích hodinách. Hľadáme pedagógov, ktorí sa neboja so žiakmi diskutovať a sprevádzať ich na cestách rozvoja v samostatné osobnosti. Pri príležitosti 100. výročia skupiny ZSE sme sa rozhodli navýšiť celkovú sumu a v programe prerozdelíme až 100 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 eur.

Ciele programu

  • zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
  • podpora aktívnych učiteliek a učiteľov s inovatívnym prístupom a odvahou profesne aj osobnostne rásť
  • pozitívna komunikácia a posilnenie povolania učiteľa

Finančné prostriedky z programu môžu byť použité na vzdelávanie a mentoring pre pedagógov, aplikovateľné v rámci realizácie projektu na vyučovaní, ako aj na učebné pomôcky, školské a technické vybavenie potrebné v rámci projektových aktivít. Vítame projekty s aktívnym zapojením žiakov a študentov, podporujúce spoluprácu, inklúziu, aj projekty zamerané na výchovu k občianstvu, mediálnu gramotnosť a rozvoj kritického myslenia.

Viac informácií nájdete TU.