29. ročník – Diaľkový turistický pochod „Bánovská 50 – ka“

Organizátor: Klub slovenských turistov Bánovce nad Bebravou
Dátum: 13. máj 2023

Trasy:
A. Bánovce n.B. – Jankov vŕšok – Kňažinové lúky – Rokoš – Rázdelie – Čierny vrch – Kšinná – Štepnica – Bánovce nad Bebravou, cca 47 km, prevýšenie 1600m
B. Bánovce n.B. – Jankov vŕšok – Kňažinové lúky – Rokoš – Rázdelie – Omastinná – Žitná – Radiša, cca 33 km, prevýšenie 950m
C. Bánovce n.B. – Jankov vŕšok – Kňažinové lúky – Uhrovský hrad – Žitná – Radiša, cca 23 km, prevýšenie 775m

Prezentácia a štart: od budovy Centra voľného času v Bánovciach nad Beravou

Štarty:
Trasa A od 6.00 – 7.30hod.
B od 7.00 – 8.30 hod.
C od 7.00 – 9.00 hod.

Cieľ pre trasu A je otvorený v „Piváreň BERNARD“ vo dvore -ul.Radlinského od 13.00 do 19.00 hod.

Cieľ pre trasy B, C je otvorený v Žitnej – Radiši (pri pohostinstve)od 12.00 do 16.00 hod.

Štartovné:
– dospelý: 3,50 €
– dieťa:      3 €

Informácie:
Centrum voľného času Marián Chovanec
Ul. A. Kmeťa 530/8 0905/910068
957 01 Bánovce nad Bebravou
t.č. 038/7602454

MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

Diaľkový turistický pochod „Bánovská 50 – ka“ – 13. máj 2023

29. ročník – Diaľkový turistický pochod „Bánovská 50 – ka“

Organizátor: Klub slovenských turistov Bánovce nad Bebravou
Dátum: 13. máj 2023

Trasy:
A. Bánovce n.B. – Jankov vŕšok – Kňažinové lúky – Rokoš – Rázdelie – Čierny vrch – Kšinná – Štepnica – Bánovce nad Bebravou, cca 47 km, prevýšenie 1600m
B. Bánovce n.B. – Jankov vŕšok – Kňažinové lúky – Rokoš – Rázdelie – Omastinná – Žitná – Radiša, cca 33 km, prevýšenie 950m
C. Bánovce n.B. – Jankov vŕšok – Kňažinové lúky – Uhrovský hrad – Žitná – Radiša, cca 23 km, prevýšenie 775m

Prezentácia a štart: od budovy Centra voľného času v Bánovciach nad Beravou

Štarty:
Trasa A od 6.00 – 7.30hod.
B od 7.00 – 8.30 hod.
C od 7.00 – 9.00 hod.

Cieľ pre trasu A je otvorený v „Piváreň BERNARD“ vo dvore -ul.Radlinského od 13.00 do 19.00 hod.

Cieľ pre trasy B, C je otvorený v Žitnej – Radiši (pri pohostinstve)od 12.00 do 16.00 hod.

Štartovné:
– dospelý: 3,50 €
– dieťa:      3 €

Informácie:
Centrum voľného času Marián Chovanec
Ul. A. Kmeťa 530/8 0905/910068
957 01 Bánovce nad Bebravou
t.č. 038/7602454