Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ vyhlasuje elektronickú súťaž pre žiačky a žiakov základných a stredných škôl na území Slovenskej Republiky a Českej Republiky. Súťaž s názvom „Staň sa reportérom prihraničia“! sa realizuje v téme „Spoznaj projekty prihraničia a ich prínos pre ľudí“.

Úlohou autorov je originálnou formou prezentovať pohľad na slovensko-české cezhraničné projekty a ich priaznivý dopad na rozvoj cezhraničnej oblasti, a to formou fotografie/kresby alebo článku.

Súťaž prebieha v 4. kategóriách, do každej je možné zapojiť sa len raz: 

  • Fotografia/kresba pre žiakov základných škôl
  • Článok pre žiakov základných škôl
  • Fotografia/kresba pre žiakov stredných škôl
  • Článok pre žiakov stredných škôl

Súťažné príspevky je možné posielať od 9. septembra až do 30. novembra na infoservis@mirri.gov.sk s označením „SÚŤAŽ“.

V každej kategórii vyberie troch víťazov, ktorých odmení elektrickou kolobežkou, smartfónom, či tabletom.

Viac informácií nájdete TU.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ vyhlasuje elektronickú súťaž pre žiačky a žiakov základných a stredných škôl na území Slovenskej Republiky a Českej Republiky. Súťaž s názvom „Staň sa reportérom prihraničia“! sa realizuje v téme „Spoznaj projekty prihraničia a ich prínos pre ľudí“.

Úlohou autorov je originálnou formou prezentovať pohľad na slovensko-české cezhraničné projekty a ich priaznivý dopad na rozvoj cezhraničnej oblasti, a to formou fotografie/kresby alebo článku.

Súťaž prebieha v 4. kategóriách, do každej je možné zapojiť sa len raz: 

  • Fotografia/kresba pre žiakov základných škôl
  • Článok pre žiakov základných škôl
  • Fotografia/kresba pre žiakov stredných škôl
  • Článok pre žiakov stredných škôl

Súťažné príspevky je možné posielať od 9. septembra až do 30. novembra na infoservis@mirri.gov.sk s označením „SÚŤAŽ“.

V každej kategórii vyberie troch víťazov, ktorých odmení elektrickou kolobežkou, smartfónom, či tabletom.

Viac informácií nájdete TU.