Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia okrem 3B za mesiac SEPTEMBER 2021 je možné podávať do 30. novembra 2021 → uplatňuje sa Prvá pomoc.

Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia okrem 3B za mesiac OKTÓBER 2021 je možné podávať do 31. decembra 2021 → uplatňuje sa Prvá pomoc.

Pomoc je určená:

 1. zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia
  Úradu verejného zdravotníctva SR.

  Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca.

 2. SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %.

  Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti.

 3. zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

  Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca.

 4. SZČO a jednoosobovým s.r.o., ktoré nemajú príjem z podnikania.

  Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.

 5. Mimoriadne odmeny pre zamestnancov sociálnych služieb

  Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o refundáciu nákladov na zamestnanca.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia okrem 3B za mesiac SEPTEMBER 2021 je možné podávať do 30. novembra 2021 → uplatňuje sa Prvá pomoc.

Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia okrem 3B za mesiac OKTÓBER 2021 je možné podávať do 31. decembra 2021 → uplatňuje sa Prvá pomoc.

Pomoc je určená:

 1. zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia
  Úradu verejného zdravotníctva SR.

  Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca.

 2. SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %.

  Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti.

 3. zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

  Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca.

 4. SZČO a jednoosobovým s.r.o., ktoré nemajú príjem z podnikania.

  Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.

 5. Mimoriadne odmeny pre zamestnancov sociálnych služieb

  Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o refundáciu nákladov na zamestnanca.