Dňa 26.12.2023 sa v obci Prusy konala Štefanská zábava, ktorú organizačne zastrešoval člen MAS Bebrava Športový klub Prusy. MAS Bebrava poskytla klubu finančný príspevok za ich propagáciu vo výške 100€. Nákup daru do tomboly bol spôsob využitia finančného príspevku. Veríme, že výherca tomboly sa odmene potešil.

Štefanská zábava 2023

Dňa 26.12.2023 sa v obci Prusy konala Štefanská zábava, ktorú organizačne zastrešoval člen MAS Bebrava Športový klub Prusy. MAS Bebrava poskytla klubu finančný príspevok za ich propagáciu vo výške 100€. Nákup daru do tomboly bol spôsob využitia finančného príspevku. Veríme, že výherca tomboly sa odmene potešil.

Copyright © 2020 MAS Bebrava | Powered by MAS Bebrava