Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry – zariadení (cykloprístrešky, cyklostojany).

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) v zmysle § 8 zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (ďalej len „zákon“) vyhlasuje dňa 30.9.2021 výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2021:

Výstavba cyklistickej infraštruktúry (cykloprístrešky, cyklostojany) v areáloch základných a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí.

Celková alokovaná čiastka: 750 000 €

Maximálna výška dotácie na jeden projekt: 30 000 €

Oprávnené obdobie realizácie projektu: 1.1.2022 – 31.12.2023.

Termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií: do 31.12.2021.

Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať písomne na e-mailovú adresu: cyklodotacie@mindop.sk

Pre kompletné znenie výzvy kliknite SEM.

Príloha č.1 – vzor žiadosti (.docx; 25KB)

Príloha č.2 – vzor zmluvy (.pdf; 396KB)

MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry – zariadení (cykloprístrešky, cyklostojany).

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) v zmysle § 8 zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (ďalej len „zákon“) vyhlasuje dňa 30.9.2021 výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2021:

Výstavba cyklistickej infraštruktúry (cykloprístrešky, cyklostojany) v areáloch základných a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí.

Celková alokovaná čiastka: 750 000 €

Maximálna výška dotácie na jeden projekt: 30 000 €

Oprávnené obdobie realizácie projektu: 1.1.2022 – 31.12.2023.

Termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií: do 31.12.2021.

Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať písomne na e-mailovú adresu: cyklodotacie@mindop.sk

Pre kompletné znenie výzvy kliknite SEM.

Príloha č.1 – vzor žiadosti (.docx; 25KB)

Príloha č.2 – vzor zmluvy (.pdf; 396KB)