Národná sieť MAS SR vytvorila a spustila petíciu na záchranu prístupu LEADER na Slovensku. 

Nakoľko sa jedná o blaho nás všetkých a o záchranu vidieka, chceme Vás poprosiť o podpis petície, ak ste tak ešte neurobili.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Národná sieť MAS SR vytvorila a spustila petíciu na záchranu prístupu LEADER na Slovensku. 

Nakoľko sa jedná o blaho nás všetkých a o záchranu vidieka, chceme Vás poprosiť o podpis petície, ak ste tak ešte neurobili.

My, dolu podpísaní, vyzývame na záchranu prístupu LEADER na slovenskom vidieku. V celej Európskej únii vďaka LEADER-u miestne akčné skupiny prinášajú milióny eur do rozvoja vidieka. V končiacom sa programovom období však nebol LEADER na Slovensku takmer vôbec využitý kvôli neskoro a zle nastaveným pravidlám. Slovenský vidiek tak prichádza o milióny eur. Je to krok späť, pretože v minulosti bolo vďaka prístupu LEADER aj na Slovensku podporených mnoho adresných projektov pre obce, podnikateľov, aj tretí sektor. Priniesli skvalitnenie života a podporu miestnej ekonomiky na slovenskom vidieku.

Čo požadujeme na záchranu prístupu LEADER?

1. Zjednodušenie a zrýchlenie všetkých procesov implementácie na strane riadiacich orgánov (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pôdohospodárska platobná agentúra)

2. Navýšenie zdrojov na financovanie prístupu LEADER (Program rozvoja vidieka, OP Slovensko a iné)

3. Urgentnú prípravu programového obdobia 2021 – 2027, ktorá umožní efektívny rozvoj vidieka

4. Zabezpečenie udržateľnosti miestnych akčných skupín ako nositeľa všestranného rozvoja vidieckych regiónov