Environmentálny fond zverejnil výzvu Zatepľovanie.

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L). Termín na podanie žiadostí je do 6. júla 2022 vrátane. Maximálna výška dotácie je 400 000 €, spolufinancovanie žiadateľa min. 5% (oprávnených nákladov projektu)

Špecifikáciu činností nájdete tu a povinné prílohy tu

Pre danú oblasť pripravujeme aj webinár pre žiadateľov, kde sa dozviete všetko podstatné v súvislosti s procesom podávania žiadosti, ako aj informácie k najčastejším formálnym chybám, ktorým je potrebné sa pre úspešnosť Vašej žiadosti vyvarovať.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Environmentálny fond zverejnil výzvu Zatepľovanie.

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2022, Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L). Termín na podanie žiadostí je do 6. júla 2022 vrátane. Maximálna výška dotácie je 400 000 €, spolufinancovanie žiadateľa min. 5% (oprávnených nákladov projektu)

Špecifikáciu činností nájdete tu a povinné prílohy tu

Pre danú oblasť pripravujeme aj webinár pre žiadateľov, kde sa dozviete všetko podstatné v súvislosti s procesom podávania žiadosti, ako aj informácie k najčastejším formálnym chybám, ktorým je potrebné sa pre úspešnosť Vašej žiadosti vyvarovať.