MAS Bebrava informuje o aktualizácií č.1 výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku Výzva IROP-CLLD-V904-511-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Bebrava) pre aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií z dôvodu aktualizácie Implementačného modelu CLLD verzia 1.9 a 2.0. 

Dátum účinnosti aktualizácie: 21.02.2023

MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

Aktualizácia č. 1 Výzvy IROP-CLLD-V904-511-001

MAS Bebrava informuje o aktualizácií č.1 výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku Výzva IROP-CLLD-V904-511-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Bebrava) pre aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií z dôvodu aktualizácie Implementačného modelu CLLD verzia 1.9 a 2.0. 

Dátum účinnosti aktualizácie: 21.02.2023

Výzva IROP-CLLD-V904-511-001

Pre viac informácií o aktualizácií Výzvy v sekcií Výzvy-IROP alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 484 552.