Dňa 25.5.2024 vo Veľkých Chlievanoch prebiehali oslavy 120.výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v obci.

MAS Bebrava

Veľké Chlievany „Oslavy 120. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v obci“

Dňa 25.5.2024 vo Veľkých Chlievanoch prebiehali oslavy 120.výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v obci. V sobotu začali hasičskou súťažou a končili v nedeľu slávnostnou svätou omšou. MAS Bebrava okrem svojej účasti prispela DHZ Veľkým Chlievanom aj finančným príspevkom v sume 50EUR, ktorý bol využitý na zakúpenie občerstvenia.

Copyright © 2020 MAS Bebrava | Powered by MAS Bebrava