Grant Zelené oči je grantový program na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy

Všetky informácie o grante nájdete TU

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Grant Zelené oči   

Finančné prostriedky z grantu Zelené oči môžu získať tí, ktorých projekt bude environmentálne zameraný, verejnoprospešný a prispeje k ochrane životného prostredia.

Zážitkové vzdelávanie na SŠ

Finančné prostriedky v rámci zážitkového vzdelávania majú pomôcť obohatiť vyučovací proces a pomôcť stredným školám pri organizácií poznávacích zájazdov či náučných podujatí.

Dotačný systém

Prostredníctvom dotačné systému je možné podporiť rôzne kultúrno-spoločenské či športové podujatia, akcie z oblasti sociálneho zabezpečenia či nákup vybavenia pre folklórny súbor alebo športový klub.

Participatívny-komunitný rozpočet

O rozdelení objemu financií medzi projekty, ktoré navrhnú obyvatelia kraja bude v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu rozhodovať priamo verejnosť.

Všetky informácie ku grantom a dotáciám nájdete tu.