Dňa 29.6.2024 sa konala v obci nášho člena Brezolupy športová olympiáda seniorov. Stretli sa seniori obcí Brezolupy a Brězolupy z Českej republiky.

MAS Bebrava

„Športová olympiáda seniorov – Športu zdar“ v Brezolupoch

Dňa 29.6.2024 sa konala v obci nášho člena Brezolupy športová olympiáda seniorov. Stretli sa seniori obcí Brezolupy a Brězolupy z Českej republiky. Nielen športom, ale aj spoločenskou interakciou si môžu seniori spríjemniť voľné chvíle. MAS Bebrava poskytla členovi obci Brezolupy finančný príspevok vo výške 100,-€. Poskytnutá suma bola použitá na zakúpenie ocenení pre účastníkov olympiády.

Copyright © 2020 MAS Bebrava | Powered by MAS Bebrava