Na základe platných stanov a rokovacieho poriadku MAS Bebrava Vám oznamujeme zasadnutie Valného Zhromaždenia a Výkonného Výboru Miestnej akčnej skupiny Bebrava, ktoré sa uskutoční dňa

13.12. 2021 /pondelok/ o 10:00 hod.

ONLINE prostredníctvom aplikácie Zoom Meeting. Online miestnosť bude otvorená od 9:45 hod.

MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

Na základe platných stanov a rokovacieho poriadku MAS Bebrava Vám oznamujeme zasadnutie Valného Zhromaždenia a Výkonného Výboru Miestnej akčnej skupiny Bebrava, ktoré sa uskutoční dňa

13.12. 2021 /pondelok/ o 10:00 hod.

ONLINE prostredníctvom aplikácie Zoom Meeting. Online miestnosť bude otvorená od 9:45 hod.