Dňa 4.5.2024 sa v obci Otrhánky konalo podujatie s názvom Držková a posedenie pri vatre. Obec poriada toto podujatie pravidelne každý rok a udržuje si svoju tradíciu už viac ako 30. rokov.

MAS Bebrava

Otrhánky - ,,Držková a posedenie pri vatre"

Dňa 4.5.2024 sa v obci Otrhánky konalo podujatie s názvom ,,Držková a posedenie pri vatre“. Obec poriada toto podujatie pravidelne každý rok a udržuje si svoju tradíciu už viac ako 30. rokov. Táto udalosť je zameraná na posedenie, pobavenie, zatancovanie a spájanie občanov, rodákov a návštevníkov obce.

MAS Bebrava poskytla členovi obci Otrhánky finančný príspevok vo výške 50,-€. Poskytnutá suma bola použitá na zakúpenie materiálu, ktorý bol na akcii potrebný.

Copyright © 2020 MAS Bebrava | Powered by MAS Bebrava