MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV verzie 4 na rok 2022.

Pre viac informácií v sekcií Dokumenty-Harmonogramy výziev alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.

MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV verzie 4 na rok 2022.

Pre viac informácií v sekcií Dokumenty-Harmonogramy výziev alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.