Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vyhlasuje výzvu so zameraním na „Moderné technológie II“.

Moderné technológie pre lepšie služby v regiónoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyčlenilo 35 miliónov eur z eurofondov na modernizáciu integrovaných systémov verejnej hromadnej dopravy, na zvýšenie kvality parkovania, kamerové systémy, na monitorovanie  kvality ovzdušia i mostov, ako aj na budovanie wifi pripojení. Dopytová výzva z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je určená pre krajské mestá a vyššie územné celky.

„Všetky slovenské regióny si zaslúžia, aby ich obyvatelia mali k dispozícií riešenia a výhody, ktoré ponúkajú moderné technológie. Či už ide o bezplatný wifi prístup na verejných priestranstvách, nabíjacie stanice pre elektromobily alebo inteligentné kamerové systémy, takéto riešenia skvalitnia služby pre občanov. Na zavádzanie moderných technológií pre kraje teraz smeruje podpora 35 miliónov eur,“ povedala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

V rámci dopytovo-orientovanej výzvy „Moderné technológie II“ je možné na jeden projekt získať financie od 350 000 do 4 miliónov eur. Smerovaná je priamo na projekty do krajských miest a vyšších územných celkov s výnimkou mesta Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja.

Z výzvy je možné podporiť projekty zamerané na:

Budovanie inteligentných miest a regiónov

Ide o rôzne informačné systémy, aplikácie, web stránky, senzory na diagnostiku mostov, zvýšenie kvality parkovania, budovanie nabíjacích staníc, kamerové systémy, modernizáciu integrovaného dopravného systému verejnej hromadnej dopravy, a pod.

Na zlepšenie dostupnosti otvorených dát vo verejnej správe

Ide o analýzu možných otvorených dát a ich kvality, zautomatizovanie ich zberu, zdieľania, či integráciu a ich následné uverejnenie. Môžu mať podobu rôznych aplikácií aj informačných systémov.

Projekty však môžu byť zamerané aj na doplnkové aktivity ako sú budovanie prístupových bodov na bezplatné wifi na verejných priestranstvách, alebo nákup a využívanie inteligentných zariadení na podporu rozvoja telemedicíny (inteligentné náramky na sledovanie životných funkcií, pulzné oximetre a pod.)

„Naším zámerom je umožniť občanom prístup k benefitom, ktoré prinášajú moderné technológie, nasmerovať do regiónov inovácie a podporiť pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou. Na to plánujeme využívať nielen súčasné eurofondové zdroje, ale tiež nové eurofondy, o ktorých práve rokujeme s Európskou komisiou,“  uviedla vicepremiérka Remišová.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vyhlasuje výzvu so zameraním na „Moderné technológie II“.

Moderné technológie pre lepšie služby v regiónoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyčlenilo 35 miliónov eur z eurofondov na modernizáciu integrovaných systémov verejnej hromadnej dopravy, na zvýšenie kvality parkovania, kamerové systémy, na monitorovanie  kvality ovzdušia i mostov, ako aj na budovanie wifi pripojení. Dopytová výzva z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je určená pre krajské mestá a vyššie územné celky.

„Všetky slovenské regióny si zaslúžia, aby ich obyvatelia mali k dispozícií riešenia a výhody, ktoré ponúkajú moderné technológie. Či už ide o bezplatný wifi prístup na verejných priestranstvách, nabíjacie stanice pre elektromobily alebo inteligentné kamerové systémy, takéto riešenia skvalitnia služby pre občanov. Na zavádzanie moderných technológií pre kraje teraz smeruje podpora 35 miliónov eur,“ povedala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

V rámci dopytovo-orientovanej výzvy „Moderné technológie II“ je možné na jeden projekt získať financie od 350 000 do 4 miliónov eur. Smerovaná je priamo na projekty do krajských miest a vyšších územných celkov s výnimkou mesta Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja.

Z výzvy je možné podporiť projekty zamerané na:

Budovanie inteligentných miest a regiónov

Ide o rôzne informačné systémy, aplikácie, web stránky, senzory na diagnostiku mostov, zvýšenie kvality parkovania, budovanie nabíjacích staníc, kamerové systémy, modernizáciu integrovaného dopravného systému verejnej hromadnej dopravy, a pod.

Na zlepšenie dostupnosti otvorených dát vo verejnej správe

Ide o analýzu možných otvorených dát a ich kvality, zautomatizovanie ich zberu, zdieľania, či integráciu a ich následné uverejnenie. Môžu mať podobu rôznych aplikácií aj informačných systémov.

Projekty však môžu byť zamerané aj na doplnkové aktivity ako sú budovanie prístupových bodov na bezplatné wifi na verejných priestranstvách, alebo nákup a využívanie inteligentných zariadení na podporu rozvoja telemedicíny (inteligentné náramky na sledovanie životných funkcií, pulzné oximetre a pod.)

„Naším zámerom je umožniť občanom prístup k benefitom, ktoré prinášajú moderné technológie, nasmerovať do regiónov inovácie a podporiť pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou. Na to plánujeme využívať nielen súčasné eurofondové zdroje, ale tiež nové eurofondy, o ktorých práve rokujeme s Európskou komisiou,“  uviedla vicepremiérka Remišová.