Nadácia ZSE vyhlásila grantový program Učíme sa spolu online 2022/2023.

V dopĺňaní portfólia vzdelávacích materiálov sme sa rozhodli v školskom roku 2022/2023 pokračovať v programe Učíme sa spolu online. Nadácia ZSE v tomto programe podporí učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem rozvíjať svoje digitálne zručnosti, a zároveň participovať na rozvoji webstránky www.vynimocneskoly.sk. V tomto ročníku dávame dôraz najmä na posilnenie zastúpenia humanitných predmetov.

Ciele programu:

  • rozšíriť portfólio vzdelávacích materiálov prístupných širokej verejnosti na webstránke vynimocneskoly.sk
  • podporiť učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl v príprave materiálov spracovaných do digitálnej formy
  • posilniť kreativitu a digitálne zručnosti zapojených učiteľov v práci s multimédiami alebo digitálnymi materiálmi

Súčasťou projektu je spolupráca podporených učiteľov s kreatívnym štúdiom Cukru production. V závislosti od konkrétneho projektu si môžu učitelia osvojiť prácu s videom (kamera, zvuk, strih, postprodukcia), môžu si vyskúšať vytvoriť online kvízy, infografiky, zvukové nahrávky, fotonávody.

Predkladateľ môže na realizáciu projektu žiadať finančnú podporu do výšky 2 500 eur. Spolu v tomto programe Nadácia ZSE prerozdelí 25 000 eur.

Finančné prostriedky môžu byť použité na zakúpenie potrebného technického vybavenia a ďalších nástrojov či programov potrebných na realizáciu výstupov.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
12.9.2022 Vyhlásenie programu
19.10.2022 Uzávierka predkladania projektov
21.10. – 23.11.2022 Hodnotenie projektov externou hodnotiacou komisiou a Správnou radou Nadácie
24. 11.2022 Zverejnenie výsledkov
25.11.2022 – 30.6.2023 Realizácia podporených projektov
31.7.2023 Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov

Viac informácií nájdete TU.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Nadácia ZSE vyhlásila grantový program Učíme sa spolu online 2022/2023.

V dopĺňaní portfólia vzdelávacích materiálov sme sa rozhodli v školskom roku 2022/2023 pokračovať v programe Učíme sa spolu online. Nadácia ZSE v tomto programe podporí učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem rozvíjať svoje digitálne zručnosti, a zároveň participovať na rozvoji webstránky www.vynimocneskoly.sk. V tomto ročníku dávame dôraz najmä na posilnenie zastúpenia humanitných predmetov.

Ciele programu:

  • rozšíriť portfólio vzdelávacích materiálov prístupných širokej verejnosti na webstránke vynimocneskoly.sk
  • podporiť učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl v príprave materiálov spracovaných do digitálnej formy
  • posilniť kreativitu a digitálne zručnosti zapojených učiteľov v práci s multimédiami alebo digitálnymi materiálmi

Súčasťou projektu je spolupráca podporených učiteľov s kreatívnym štúdiom Cukru production. V závislosti od konkrétneho projektu si môžu učitelia osvojiť prácu s videom (kamera, zvuk, strih, postprodukcia), môžu si vyskúšať vytvoriť online kvízy, infografiky, zvukové nahrávky, fotonávody.

Predkladateľ môže na realizáciu projektu žiadať finančnú podporu do výšky 2 500 eur. Spolu v tomto programe Nadácia ZSE prerozdelí 25 000 eur.

Finančné prostriedky môžu byť použité na zakúpenie potrebného technického vybavenia a ďalších nástrojov či programov potrebných na realizáciu výstupov.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
12.9.2022 Vyhlásenie programu
19.10.2022 Uzávierka predkladania projektov
21.10. – 23.11.2022 Hodnotenie projektov externou hodnotiacou komisiou a Správnou radou Nadácie
24. 11.2022 Zverejnenie výsledkov
25.11.2022 – 30.6.2023 Realizácia podporených projektov
31.7.2023 Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov

Viac informácií nájdete TU.