Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje tieto výzvy na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky:

Výzva č.1/2023

Výzva č.2/2023

Výzva č.3/2023

Výzva č.4/2023

Výzva č.5/2023

Výzva č.6/2023

Výzva č.7/2023

Výzva č.8/2023

Výzva č.9/2023

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje tieto výzvy na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky:

Výzva č.1/2023

Výzva č.2/2023

Výzva č.3/2023

Výzva č.4/2023

Výzva č.5/2023

Výzva č.6/2023

Výzva č.7/2023

Výzva č.8/2023

Výzva č.9/2023