Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace január až jún 2022.

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vyplňte prostredníctvom elektronického formulára – https://spolumudrejsi.iedu.sk/

Cieľom výzvy je podpora pre tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.

Prihlasovanie do „Spolu múdrejší 3“ je možné do 10. januára 2022 (23:59 hod). Vlastná realizácia „Spolu múdrejší 3“ bude v priebehu mesiacov január až jún 2022. Doučovanie začína 17.  januára 2022 a ukončené bude dňa 17. júna 2022. V mesiaci január a jún bude prebiehať doučovanie ½ mesiaca.

Doučovanie odporúčame realizovať počas celého obdobia. Pokiaľ škola z prevádzkových alebo personálnych dôvodov nedokáže zabezpečiť doučovanie počas celého obdobia, môže doučovať kratšie. Podmienkou ale je, že doučovanie prebieha najmenej v štyroch mesiacoch (bližšie informácie sú uvedené v manuáli).

Vzhľadom k tomu, že „Spolu múdrejší 3“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU,
  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Logá, ako aj pokyny k ich využívaniu, nájdete nižšie.

Oproti „Spolu múdrejší 2“ je v rámci tejto výzvy možné v marginalizovaných rómskych komunitách realizovať aj individuálne vzdelávanie, o ktorom nájdete bližšie informácie v manuáli. Odporúčame  Vám, aby ste si pred písaním žiadosti podrobne manuál preštudovali, kvôli dôležitým informáciám (napr. čestné prehlásenie č. 2 nepredkladajú všetky školy a pod.)

Upozornenie

Upozorňujeme žiadateľov na to, že žiadosť je úspešne podaná až v prípade, že po odoslaní žiadosti sa zobrazí informácia o prijatí žiadosti formou dialógového okna a potvrdenie o odoslaní, spolu s kópiou žiadosti, Vám príde aj na zadanú kontaktnú e-mailovú adresu.

V prípade potreby sa na nás môžete obrátiť aj prostredníctvom projektovej mailovej adresy spolumudrejsi@minedu.sk.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace január až jún 2022.

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vyplňte prostredníctvom elektronického formulára – https://spolumudrejsi.iedu.sk/

Cieľom výzvy je podpora pre tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.

Prihlasovanie do „Spolu múdrejší 3“ je možné do 10. januára 2022 (23:59 hod). Vlastná realizácia „Spolu múdrejší 3“ bude v priebehu mesiacov január až jún 2022. Doučovanie začína 17.  januára 2022 a ukončené bude dňa 17. júna 2022. V mesiaci január a jún bude prebiehať doučovanie ½ mesiaca.

Doučovanie odporúčame realizovať počas celého obdobia. Pokiaľ škola z prevádzkových alebo personálnych dôvodov nedokáže zabezpečiť doučovanie počas celého obdobia, môže doučovať kratšie. Podmienkou ale je, že doučovanie prebieha najmenej v štyroch mesiacoch (bližšie informácie sú uvedené v manuáli).

Vzhľadom k tomu, že „Spolu múdrejší 3“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU,
  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Logá, ako aj pokyny k ich využívaniu, nájdete nižšie.

Oproti „Spolu múdrejší 2“ je v rámci tejto výzvy možné v marginalizovaných rómskych komunitách realizovať aj individuálne vzdelávanie, o ktorom nájdete bližšie informácie v manuáli. Odporúčame  Vám, aby ste si pred písaním žiadosti podrobne manuál preštudovali, kvôli dôležitým informáciám (napr. čestné prehlásenie č. 2 nepredkladajú všetky školy a pod.)

Upozornenie

Upozorňujeme žiadateľov na to, že žiadosť je úspešne podaná až v prípade, že po odoslaní žiadosti sa zobrazí informácia o prijatí žiadosti formou dialógového okna a potvrdenie o odoslaní, spolu s kópiou žiadosti, Vám príde aj na zadanú kontaktnú e-mailovú adresu.

V prípade potreby sa na nás môžete obrátiť aj prostredníctvom projektovej mailovej adresy spolumudrejsi@minedu.sk.