MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v.2.1 na rok 2020. Plánované vyhlásenie výziev v opatreniach PRV, v ktorých nebudú alokované finančné prostriedky vyčerpané, budú opäť vyhlásené s predpokladaným termínom 08/2020. harmonogram-výziev-PRV-MAS095_v2_1ITMS_web Pre viac informácií v sekcií Dokumenty-Harmonogramy výziev alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle 0949 753 165.
MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

HARMONOGRAM VÝZIEV 2020 PRV - v. 2.1

MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v.2.1 na rok 2020. Plánované vyhlásenie výziev v opatreniach PRV, v ktorých nebudú alokované finančné prostriedky vyčerpané, budú opäť vyhlásené s predpokladaným termínom 08/2020.

Pre viac informácií v sekcií Dokumenty-Harmonogramy výziev alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.