MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2. Viac informácií na stránke v sekcii „Výzvy MAS“
MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

VÝZVA Č. 01 MAS_095/OH/2019

MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

Pre viac informácií o Výzve MAS_095/OH/2019 v sekcií Výzvy-PRV alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.