Výkonný výbor MAS Bebrava informuje, že aktualizoval Harmonogram výziev v rámci opatrení IROP verzia 1.3. Týka sa to o výziev MAS A1 Podpora podnikania a inovácií, B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry. Viac informácií v sekcii Dokumenty, v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6, Bánovce nad Bebravou.

10_Harmonogram_vyziev2020_IROP-v1-3MAS

MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

HARMONOGRAM VÝZIEV 2020 VERZIA 1.3 IROP - MAS BEBRAVA

Výkonný výbor MAS Bebrava informuje, že aktualizoval Harmonogram výziev v rámci opatrení IROP verzia 1.3. Týka sa to o výziev MAS  A1 Podpora podnikania a inovácií, B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry, C1 Komunitné sociálne služby. 

Pre viac informácií v sekci9 Dokumenty-Harmonogramy výziev alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.