Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasuje výzvu v rámci IROP B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.. Viac informácií v sekcii výzvy alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6 v Bánovciach nad Bebravou

MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

VÝZVA IROP-CLLD-V904-512-002

Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasuje výzvu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 

Výzva B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry 

Viac informácií v sekcii Výzvy-IROP alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6 v Bánovciach nad Bebravou alebo na telefónnom čísle +421 949 185 989.