MAS Bebrava zverejňuje harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok  2021.

Pre viac informácií v sekcií Dokumenty-Harmonogramy výziev alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle 0949 753 165.

MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

HARMONOGRAM VÝZIEV 2021 VERZIA 1. IROP - MAS BEBRAVA

MAS Bebrava zverejňuje harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok  2021.

Pre viac informácií v sekcií Dokumenty-Harmonogramy výziev alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.