MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5. Viac informácií na stránke v sekcii „Dokumenty“.
MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

VÝZVA Č. 06 MAS_095/OH/2020

MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Pre viac informácií o Výzve MAS_095/OH/2020 v sekcií Výzvy-PRV alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.