Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasujem výzvu v rámci IROP C1 Komunitné sociálne služby.. Viac informácií v sekcii výzvy  alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6 v Bánovciach nad Bebravou.

MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

VÝZVA IROP-CLLD-V904-512-001

Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasuje výzvu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 

Výzva C1 Komunitné služby

Viac informácií v sekcii Výzvy-IROP alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6 v Bánovciach nad Bebravou.