Z dôvodu aktualizácie Implementačného modelu CLLD verzia 1.6 a pre jednoduchšie podávanie Žiadosti o príspevok a čerpanie zo zdrojov IROP, sme aktualizovali výzvu Výzva IROP-CLLD-V904-512-002. Výzva IROP-CLLD-V904-512-002 Pre viac informácií o Výzve IROP-CLLD-V904-512-002 v sekcií Výzvy-IROP alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.
MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

Výzva IROP-CLLD-V904-512-002 (B1) Aktualizácia č.1

Z dôvodu aktualizácie Implementačného modelu CLLD verzia 1.6 a pre jednoduchšie podávanie Žiadosti o príspevok a čerpanie zo zdrojov IROP, sme aktualizovali výzvu Výzva IROP-CLLD-V904-512-002.

Výzva IROP-CLLD-V904-512-002

Pre viac informácií o Výzve IROP-CLLD-V904-512-002 v sekcií Výzvy-IROP alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.