MAS Bebrava pripravuje k vyhláseniu výzvy v rámci opatrenia IROP. Pôjde o výzvy MAS A1 Podpora podnikania a inovácií, B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry, C1 Komunitné sociálne služby. Viac informácií v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6, Bánovce nad Bebravou. Harmonogram_vyziev_2020-IROP-v.1
MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

HARMONOGRAM VÝZIEV 2020 VERZIA 1. IROP - MAS BEBRAVA

MAS Bebrava pripravuje k vyhláseniu výzvy v rámci opatrenia IROP. Pôjde o výzvy MAS A1 Podpora podnikania a inovácií, B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry, C1 Komunitné sociálne služby. 

Pre viac informácií v sekci9 Dokumenty-Harmonogramy výziev alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.