Fond na podporu športu oznamuje, že lehota pre profesionálne športové kluby na podávanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 (výzva Fondu na podporu športu č. 2021/003) sa predlžuje až do pondelka, 13. septembra 2021.

K predĺženiu lehoty na podávanie žiadostí pristúpil Fond na podporu športu na základe často kladených otázok zo strany profesionálnych klubov a po vzájomnej komunikácii so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a členmi odbornej komisie Fondu na podporu športu „Profesionálny šport“.

Ďalšie informácie súvisiace s touto výzvou zverejní Fond na podporu športu začiatkom budúceho týždňa.

Celé znenie výzvy nájdete TU.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Fond na podporu športu oznamuje, že lehota pre profesionálne športové kluby na podávanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 (výzva Fondu na podporu športu č. 2021/003) sa predlžuje až do pondelka, 13. septembra 2021.

K predĺženiu lehoty na podávanie žiadostí pristúpil Fond na podporu športu na základe často kladených otázok zo strany profesionálnych klubov a po vzájomnej komunikácii so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a členmi odbornej komisie Fondu na podporu športu „Profesionálny šport“.

Ďalšie informácie súvisiace s touto výzvou zverejní Fond na podporu športu začiatkom budúceho týždňa.