Grantový program Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA.

Grantový program Búrame bariéry realizujeme už štvrtý rok v spolupráci s občianskym združením Asociácia pomoci postihnutým APPA. Prostredníctvom programu podporujeme organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením. Program Búrame bariéry už štvrtý rok dopĺňa oblasť podpory komunitného rozvoja o cieľovú skupinu ľudí s postihnutím.
 

Kto sa môže uchádzať o podporu

V grantovom programe Búrame bariéry podporíme kultúrne, športové, spoločenské a iné charitatívne podujatia, ktoré zorganizujú v prospech ľudí s telesným postihnutím:
  • Jednotlivci – fyzické osoby
  • Neformálne skupiny – rodina, priatelia, miestna komunita
  • Občianske združenia alebo neziskové organizácie
Podujatia tohto programu boli rovnako, ako všetky ostatné v minulom roku, poznačené pandémiou a súvisiacimi opatreniami. O to viac nás teší, že napriek situácii sa organizátorom podporených projektov podarilo v prospech ľudí so znevýhodnením vyzbierať takmer 23 tis. eur. V súčasnosti je otvorený štvrtý ročník programu. Finančnú podporu do výšky 1.000 eur je možné získať na organizačné a technické zabezpečenie charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je určený na úhradu rehabilitácií, nákup zdravotných pomôcok a liekov v prospech vybraných členov klubu APPA. Podmienkou získania podpory je miesto realizácie projektu na území západného Slovenska. V aktuálnom kole programu je možné žiadosti predkladať priebežne od 7.6.2021 prostredníctvom formuláru na stránke https://appa.sk/burame-bariery-2021/. Pre kompletné znenie výzvy aj s jej prílohami kliknite SEM.
Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Grantový program Búrame bariéry

Grantový program Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA.

Podmienky programu Búrame Bariéry 2021

Grantový program Búrame bariéry realizujeme už štvrtý rok v spolupráci s občianskym združením Asociácia pomoci postihnutým APPA. Prostredníctvom programu podporujeme organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením.

Program Búrame bariéry už štvrtý rok dopĺňa oblasť podpory komunitného rozvoja o cieľovú skupinu ľudí s postihnutím.

Kto sa môže uchádzať o podporu

V grantovom programe Búrame bariéry podporíme kultúrne, športové, spoločenské a iné charitatívne podujatia, ktoré zorganizujú v prospech ľudí s telesným postihnutím:

  • Jednotlivci – fyzické osoby
  • Neformálne skupiny – rodina, priatelia, miestna komunita
  • Občianske združenia alebo neziskové organizácie

Podujatia tohto programu boli rovnako, ako všetky ostatné v minulom roku, poznačené pandémiou a súvisiacimi opatreniami. O to viac nás teší, že napriek situácii sa organizátorom podporených projektov podarilo v prospech ľudí so znevýhodnením vyzbierať takmer 23 tis. eur.

V súčasnosti je otvorený štvrtý ročník programu. Finančnú podporu do výšky 1.000 eur je možné získať na organizačné a technické zabezpečenie charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je určený na úhradu rehabilitácií, nákup zdravotných pomôcok a liekov v prospech vybraných členov klubu APPA. Podmienkou získania podpory je miesto realizácie projektu na území západného Slovenska.

V aktuálnom kole programu je možné žiadosti predkladať priebežne od 7.6.2021 prostredníctvom formuláru na stránke https://appa.sk/burame-bariery-2021/.