Swiss Re Foundation v spolupráci s Nadáciou Pontis hľadajú sociálnych inovátorov a inovátorky, ktorí pracujú na novovznikajúcom projekte alebo sú so svojimi projektmi vo fáze nápadu. Víťaz alebo víťazka môže získať grant až do výšky 20 000 eur. Zároveň prejde šesťmesačným akceleračným programom, v ktorom bude spolupracovať so svetovými expertmi, biznis koučmi a lídrami z prostredia  Swiss Re – jednej z hlavných svetových zaisťovní.

 

 

Hľadáme sociálnych inovátorov zo Slovenska, ktorí majú nápad na riešenie spoločenského problému alebo sú v prvých fázach realizácie svojho nápadu. Podporujeme inovatívne nápady, ktoré riešia problémy v jednej z oblasti:

 • Udržateľnosť životného prostredia, (Environmental Sustainability),
 • Klíma a smart poľnohospodárstvo (Climate-Smart Agriculture),
 • Prístup k zdravotnej starostlivosti (Access to Health),
 • Ekonomická inklúzia (Economic Inclusion through innovation for societal resilience to any region in Slovakia).

Inovátori môžu pracovať už v existujúcej organizácii alebo firme alebo môžu byť iba súčasťou neformálnej skupiny.

 

Víťaz alebo víťazka získajú:

 • 5 000 eur grant na začiatku programu,
 • 15 000 eur grant po presvedčení poroty o kvalitnom biznis pláne na záver programu,
 • Účasť v 6-mesačnom akceleračnom programe,
 • Skúsených mentorov, biznis koučov, ktorí pomôžu s definovaním zákazníckych potrieb a vytvorením škálovateľného udržateľného biznis plánu,
 • Nástroje na sledovanie dopadu a monitorovanie progresu,
 • Pomoc rásť profesionálne, aj osobnostne.

 

Kritéria postupu: 

 • Potenciál pozitívneho dopadu – rieši problém, ktorý je dôležitý, zanedbaný a riešiteľný;
 • Dosah (kvantitatívny rozmer) – potenciál šíriteľnosti riešenia;
 • Inovatívnosť – novým spôsobom pristupuje k riešeniu problému;
 • Zrealizovateľnosť – potenciál inovátora, individuálny vklad.

 

Akceleračný program obsahuje:

 1. Modul (3 dni), výsledkom je pripravený tím na spoluprácu:
 • Spoznanie tímu,
 • Stanovenie cieľov,
 • Nastavenie nástrojov na spoluprácu.

2. Modul (5 dní), výsledkom je vytvorený biznis model:

 • Stretnutia so stakeholdermi,
 • Porozumenie problému,
 • Návrhy na prototyp,
 • Draft biznis modelu.

3. Modul (3 dni), výsledkom je presvedčená porota:

 • Prezentácia pred porotou,
 • Plán s ďalšími krokmi.

4. Modul (2 dni), výsledkom je implementácia biznis modelu:

 • Vyhodnotenie dopadu,
 • Zdieľanie príkladov dobrej praxe.

Kapacitne je potrebné si v rámci 6-mesačného akceleračného programu vyčleniť 13 plných dní. Medzi jednotlivými modulmi strávi tím 3 až 4 hodiny za týždeň prácou v tíme.

Časový plán

15. apríl – 14. máj 2021
Prihlasovanie projektov do programu

17. máj – 28. máj 2021
Hodnotenie a shortlistovanie projektov

31. máj – 11. jún 2021
Finálny výber inovátorov

18. jún 2021
Vyhlásenie výsledkov

september 2021 – marec 2022
6-mesačný akceleračný program

apríl 2022 – september 2022
Monitoring a sledovanie dopadu

 

Prihláška musí byť vyplnená v angličtine. Prihlásiť sa môžete registráciou a vyplnením tohto online formulára: Identification – Swiss Re Foundation. Top 3 kandidáti budú pohovorovaní online v anglickom jazyku. Výsledkom pohovorov bude finálny výherca programu.

 

Viac informácií tu.