Author Archives: masbebrava

Aktuality

Investície do infraštruktúr malých rozmerov, energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

– Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie…
Zobraziť viac