Author Archives: masbebrava

Výzvy EŠIF

Výzva na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v SR a v Poľsku.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade s Dohodou medzi vládami SR a Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci vyhlasuje verejnú výzvu na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami…
Continue Reading
Výzvy EŠIF

Výzva na predkladanie návrhov projektov v novom programe Erasmus+ 2021 – 2027

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport by radi informovali o uverejnení prvej Výzvy na predkladanie návrhov projektov 2021 –…
Continue Reading
Aktuality

MAS Bebrava informuje, že v rámci 2kola Výzvy IROP-CLLD-V904-512-001 neprijala žiadnu žiadosť o príspevok a zostávajúca fin. alokácia je vo výške €
Continue Reading
Aktuality

Výzva MAS_095/7.5/3

MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) podľa…
Continue Reading