Archives for Výzvy EŠIF

Aktuality

Investície do infraštruktúr malých rozmerov, energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

– Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie…
Zobraziť viac
Aktuality

Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (ďalej len „výzva“), pri ktorej sa neuplatňuje schéma štátnej pomoci alebo…
Zobraziť viac
Aktuality

Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023, Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia – Oblasť ôsob, forma a termín podania žiadostiTermín…
Zobraziť viac