Archives for Aktuality

Aktuality

MAS Bebrava informuje, že v rámci 2kola Výzvy IROP-CLLD-V904-512-001 neprijala žiadnu žiadosť o príspevok a zostávajúca fin. alokácia je vo výške €
Continue Reading
Aktuality

Výzva MAS_095/7.5/3

MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) podľa…
Continue Reading