Archives for Aktuality

Aktuality

Agrokomplex 2022

V dňoch Augusta sme sa zúčastnili 47. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Propagovali sme Miestnu akčnú skupinu Bebrava. MAS Bebrava Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS V dňoch…
Zobraziť viac
Aktuality

Výzva MAS_095/7.2/6

MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie  – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor…
Zobraziť viac
Aktuality

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu pre opatrenie 6-Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Typ výzvy: uzavretá Dátum vyhlásenia výzvy: 31.…
Zobraziť viac
Aktuality

ONLINE BEZPLATNÝ kurz pre podnikateľské subjekty – verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie, s cieľom zvyšovania profesionalizácie vo verejnom obstarávaní, pripravili ONLINE BEZPLATNÝ kurz pre podnikateľské subjekty. Výzvy EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy dovoľujeme si Vás informovať, že Stále pracoviská…
Zobraziť viac