OZ K Prameňom Bebravy informuje

V dňoch 18. až 20. mája 2021 sa mala v Miláne uskutočniť medzinárodná konferencia o trvalo-udržateľnom manažmente vodných zdrojov. Pre aktuálnu pandemickú situáciu sa presúva do online priestorov.  
Keby ste vedeli o niekom, kto by chcel, aby som sa tejto konferencie zúčastnil a pracoval na možnostiach aplikácie najnovších trendov a poznatkov pre bebravskú dolinu, link na verejnú finančnú zbierku nájdete prosím: https://kpramenombebravy.darujme.sk/p2p/546599fe-895d-4b98-8dba-807b2add302e/konferencia-o-trvaloudrzatelnom-manazmente-vodnych-zdrojov/
Keby ste vedeli o niekom, kto by sa chcel zúčastniť tejto konferencie, posuňte mu nasledovný link prosím: https://www.wessex.ac.uk/conferences/2021/sustainable-water-resources-management-2021#Introduction-and-Topics.
Umožníte nám, prosím, virtuálnu účasť na medzinárodnej konferencii o udržateľnom manažmente vodných zdrojov a hľadaní efektívnych prístupov pre povodia riek a v urbanizovaných oblastiach.
Výstupy z konferencie by mohli byť podnetom pre miestne inštitúcie a komunitu ako si ochrániť prírodu a teda aj vodu v bebravskej doline pre budúce generácie.
Pre viac informácií: https://www.bebravskadolina.sk/
Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Konferencia o trvaloudržateľnom manažmente vodných zdrojov

OZ K Prameňom Bebravy informuje

V dňoch 18. až 20. mája 2021 sa mala v Miláne uskutočniť medzinárodná konferencia o trvalo-udržateľnom manažmente vodných zdrojov. Pre aktuálnu pandemickú situáciu sa presúva do online priestorov.

Keby ste vedeli o niekom, kto by chcel, aby som sa tejto konferencie zúčastnil a pracoval na možnostiach aplikácie najnovších trendov a poznatkov pre bebravskú dolinu, link na verejnú finančnú zbierku nájdete prosím: https://kpramenombebravy.darujme.sk/p2p/546599fe-895d-4b98-8dba-807b2add302e/konferencia-o-trvaloudrzatelnom-manazmente-vodnych-zdrojov/

 
Keby ste vedeli o niekom, kto by sa chcel zúčastniť tejto konferencie, posuňte mu nasledovný link prosím: https://www.wessex.ac.uk/conferences/2021/sustainable-water-resources-management-2021#Introduction-and-Topics.
 
Umožníte nám, prosím, virtuálnu účasť na medzinárodnej konferencii o udržateľnom manažmente vodných zdrojov a hľadaní efektívnych prístupov pre povodia riek a v urbanizovaných oblastiach.
 
Výstupy z konferencie by mohli byť podnetom pre miestne inštitúcie a komunitu ako si ochrániť prírodu a teda aj vodu v bebravskej doline pre budúce generácie.