Fond na podporu umenia

vyhlasuje Výzvu č. 9/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov: Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 16.8.2021. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod.   Viac o výzve: Výzva č. 9/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky
Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Výzva č. 9/2021 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia

vyhlasuje Výzvu č. 9/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 16.8.2021.

Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod.