Author Archives: masbebrava - Page 6

Aktuality

Agrokomplex 2022

V dňoch Augusta sme sa zúčastnili 47. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Propagovali sme Miestnu akčnú skupinu Bebrava. Domov Aktuality o MAS Štruktúra MAS Územie MAS Členovia MAS…
Zobraziť viac
Aktuality

Výzva MAS_095/7.2/6

MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie  – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor…
Zobraziť viac
Aktuality

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu pre opatrenie 6-Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Typ výzvy: uzavretá Dátum vyhlásenia výzvy: 31.…
Zobraziť viac