Author Archives: masbebrava - Page 4

Aktuality

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu pre opatrenie 6-Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Typ výzvy: uzavretá Dátum vyhlásenia výzvy: 31.…
Zobraziť viac
Aktuality

ONLINE BEZPLATNÝ kurz pre podnikateľské subjekty – verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie, s cieľom zvyšovania profesionalizácie vo verejnom obstarávaní, pripravili ONLINE BEZPLATNÝ kurz pre podnikateľské subjekty. Výzvy EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy dovoľujeme si Vás informovať, že Stále pracoviská…
Zobraziť viac