Author Archives: masbebrava - Page 7

Aktuality

Zelené oázy 2021

Obce, mestá, neziskové organizácie, školy a komunitné centrá spolu s dobrovoľníkmi môžu teraz požiadať o financie na výsadbu a revitalizáciu zelene. V šestnástom ročníku grantového programu Nadácie Ekopolis si najlepšie komunitné enviro-projekty…
Zobraziť viac
Aktuality

Prvá pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom

Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia okrem 3B za mesiac SEPTEMBER 2021 je možné podávať do 30. novembra 2021 → uplatňuje sa Prvá pomoc. Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia okrem 3B za mesiac OKTÓBER 2021 je možné podávať do 31. decembra 2021 → uplatňuje sa Prvá pomoc.…
Zobraziť viac
Aktuality

Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry - zariadení (cykloprístrešky, cyklostojany). Ministerstvo dopravy a…
Zobraziť viac