Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasuje výzvu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií. Viac informácií v sekcii výzvy alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava…
Zobraziť viac