Archives for 21. júna 2021

Aktuality

Výzva MAS_095/7.5/4

MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie  - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) podľa harmonogramu…
Zobraziť viac
Aktuality

Výzva MAS_095/7.4/7

MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie  - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry…
Zobraziť viac
Aktuality

Výzva MAS_095/7.2/5

MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie  – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor…
Zobraziť viac