Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 9/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:  Mesto kultúry – celoročné aktivity DOTÁCIA  Akvizícia múzeí DOTÁCIA  Akvizícia galérií DOTÁCIA  Nové stále expozície – múzeá DOTÁCIA  Nové…
Zobraziť viac