Oznamujeme Vám, že Zmluva o NFP č. IROP-Z-302051ALR9-511-51 s názvom „Financovanie nákladov súvisiacich s prevádzkou MAS Bebrava“ bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv. Číslo zmluvy IROP-Z-302051ALR9-511-51. Dátum zverejnenia: 24.02.2021. Viac informácií, priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6., alebo tel. na 0949 753 165.