Oznamujeme Vám, že Zmluva o NFP č. IROP-Z-302051V904-511/512-28 s názvom „Implementácia stratégie CLLD MAS Bebrava“ bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv.NFP č. IROP-Z-302051V904-511/512-28  Dátum zverejnenia: 13.11.2019 Dátum účinnosti: 22.11.2019 Viac informácií, priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6., alebo tel. na 0949 753 165.